Splátky úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem dostaly odklad až půl roku, schválila vláda. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, …