Deník OBČANSKÝ HLAS s podporou iniciativy OBČANÉ PROTI AGRESI poskytuje svým předplatitelům a podporovatelům komplex ochranných služeb před veřejnými agresemi všeho druhu.

Potřebujete se bránit šikaně státu a úřadů? Potřebujete ochránit před neeticky jednající firmou? Trápí vás nepřiměřený hluk z letiště či hlučná továrna v sousedství? Útočí na vás chemické emise a jiné zplodiny? Chcete se účinně bránit nespravedlnosti, šikaně či jiným ústrkům? Využijte pomoci nového nezávislého deníku OBČANSKÝ HLAS.

Potřebujete ochranný štít vůči různým agresím – od úřední šikany, přes neeticky postup firmy až po nesnesitelně obtěžující hluk? Potřebujete vymoci kompenzaci za utrpěnou šikanu či agresi?

Pak je tu pro vás deník OBČANSKÝ HLAS – deník občanů, kteří jsou vystaveni agresím či hrozbám agresí.

Deník OBČANSKÝ HLAS s podporou iniciativy OBČANÉ PROTI AGRESI poskytuje komplex ochranných služeb před veřejnými agresemi všeho druhu.

Nezávislé médium OBČANSKÝ HLAS se pro své předplatitele, podporovatele i širokou veřejnost stává snadno dostupnou platformou a vysoce účinným nástrojem obrany.

Fakticky se jedná o zcela nový typ komplexní mediální služby pro občany, kteří se chtějí ochránit před agresemi případně se domoci nápravy a adekvátní kompenzace poté, co vůči nim kdokoliv spáchal jakoukoliv agresi.

POMOC PROTI AGRESÍM

Smyslem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomocí mediálních nástrojů pomáhat občanům, občanským iniciativám, spolkům i soukromým firmám v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání jiných firem, ohrožování hlukem, chemickými emisemi a podobně.

 

OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti těmto agresím:

 1) FYZICKÁ AGRESE

 • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení obecného charakteru, které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

 2) HLUKOVÁ AGRESE

 3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

 • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky obtěžují, ohrožují či poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel

 4) ÚŘEDNÍ AGRESE

 • úřední šikana
 • státní perzekuce

 5) OBCHODNÍ / PROTISPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

 • antispotřebitelské či neetické jednání firem vůči zákazníkům 

 

FORMY POMOCI

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti komukoliv, kdo vykonal, páchá  či připravuje spáchání agrese vůči občanovi, skupině občanů, firmě či jiným subjektům.

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá obětem agresí formou komplexního působení řady vzájemně se doplňujících aktivit a nástrojů, jako je publikování jejich stížnosti, konfrontací pachatelů agrese a orgánů veřejné moci, vydáváním souhrnných výročních zpráv či pořádáním a medializací „antianket“ o nejhorší pachatele agresí, a podobně.

Komplexní informace o formách pomoci a mediální podpoře poskytované deníkem OBČANSKÝ HLAS najdete na stránce „POMÁHÁME“.

OBČANSKÝ HLAS pomáhá čelit agresím subjektů:

 • organizace, instituce, úřady a jiné orgány veřejné či státní moci
 • neeticky a antispotřebitelsky jednající firmy
 • firmy a jiné subjekty dopouštějící se dalších typů agresí
 • osoby, které systematicky páchají či mohou spáchat fyzickou, hlukovou či jiné typy agresí

 

Zapojte se aktivně do ochrany a vlastní obrany proti agresím všeho druhu!

 

Nabízíme vám k tomu tyto možnosti:

 

 1. PODPORA S ATRAKTIVNÍMI BENEFITY

Staňte se členem REDAKČNÍ RADY DENÍKU OBČANSKÝ HLAS, získáte možnost navrhovat redakci témata, problémy či náměty ke zpracování a publikování v podobě článku

 • členství v redakční radě deníku na dobu 1 roku: příspěvek 1.000,- Kč
 • zahrnuje i členství v občanské porotě 
 • Staňte se členem OBČANSKÉ POROTY pro navrhování a výběr vítězů „antianket“ pořádaných deníkem OBČANSKÝ HLAS
  • členství v redakční porotě na dobu 1 roku: příspěvek 500,- Kč

Více o „antianketách“ deníku OBČANSKÝ HLAS čtěte ZDE.

 

2. PŘEDPLATNÉ: KOMPLEX NÁSTROJŮ A AKTIVIT NA OCHRANU PŘED AGRESEMI 

 Pokud se stanete předplatitelem deníku OBČANSKÝ HLAS:

 • Pomůžeme vám medializací vašeho případu, tedy jeho publikováním na titulní straně deníku OBČANSKÝ HLAS a na dalších stránkách tohoto deníku.
 • Na vaši obranu budeme v záležitosti spáchané či hrozící agrese konfrontovat dotyčného agresora či potenciálního pachatele agrese.
 • Vedle toho, vyčerpávající informaci o vašem případu oficiálně poskytneme relevantním orgánům veřejné moci a dalším subjektům s požadavkem na spravedlivé řešení případu ve prospěch oběti agrese. Následně budeme sledovat, zda a jak tyto úřady a instituce problém vyřešily.
 • Budeme také vyvíjet aktivity směrem k pachateli s cílem dosáhnout pro vás adekvátní kompenzace za újmu způsobenou buď spáchanou, nebo jen hrozící agresí.
 • Dohlédneme na to, aby byl problém vyřešen ve váš prospěch a aby vám byla poskytnuta adekvátně vysoká náhrada za způsobenou újmu a utrpěné škody, včetně psychických a morálních.
 • K vaší obraně před agresory významně pomůže také další aktivita deníku OBČANSKÝ HLAS, který bude pravidelně vydávat (a tedy medializovat) souhrnné zprávy o všech pachatelích agresí a jejich neetických či protiprávních činech.
 • Současně bude deník OBČANSKÝ HLAS pořádat veřejné antiankety, v nichž budou vyhlašováni a veřejně medializováni „antivítězové“ soutěží o nejhorší agrese v různých kategoriích a oblastech působení.

Cílem je takto propříště odradit všechny potenciální pachatele agresí od jejich neetického jednání.

Přehledný souhrn benefitů pro předplatitele a výčet všech nabídek předplatného čtěte ZDE. 

 

Jako předplatitel deníku OBČANSKÝ HLAS získáváte nárok na sofistikovanou ochrannou podporu ze strany deníku OBČANSKÝ HLAS. Zakoupením předplatného získáte zcela nové možnosti, jak se bránit agresorům,  jak působit na obranu svých zájmů a jak účinně napomoci k výhodnému řešení sporů a dalších problémů.

 

Analogickou pomoc a podporu deník OBČANSKÝ HLAS nabízí a zajišťuje pro občanské iniciativy, sdružení, spolky a organizace, které poukazují na různé typy agresí či jsou agresemi přímo ohroženy či zasaženy.

 


Chcete, aby vám deník OBČANSKÝ HLAS pomohl při ochraně před agresemi? Potřebujete, aby deník OBČANSKÝ HLAS zesílil vaše volání o pomoc? 

Pomůžeme vám velmi účinně. Pomůžeme vám nejlépe, jak budeme moci. K tomu je ale potřeba podělit se s deníkem OBČANSKÝ HLAS alespoň symbolicky o jeho náklady na tuto pomoc a poskytovanou podporu.

 

Potřebujete pomoci ŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM VE VZTAHU K ÚŘADŮM, STÁTU ČI NEETICKY SE CHOVAJÍCÍ FIRMĚ nebo jinému subjektu, který se vůči vám či skupině obyvatel dopouští zjevné agrese? Využijte pomoci deníku OBČANSKÝ HLAS.

 

KONTAKT: redakce@obcanskyhlas.cz

 


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • OBČANSKÝ HLAS je nezávislý deník občanů České republiky.
 • Čtenářům přináší základní politicko-ekonomické zpravodajství a publicistiku z ČR i ze světa.
 • Primárně se zaměřuje na podněty, stížnosti a názory občanů, které publikuje a ty nejzásadnější zpracovává ve vlastních, redakčních článcích.
 • Hlavním informačním zdrojem deníku OBČANSKÝ HLAS jsou všichni jeho čtenáři.
 • Vydavatelem deníku OBČANSKÝ HLAS je iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES). Fakticky však deník vytvářejí především všichni nespokojení občané České republiky, kteří neváhají o svých problémech informovat veřejnost.
 • OBČANSKÝ HLAS je základní, kriticky-informační zpravodajskou platformou občanských spolků, iniciativ a organizací, které hájí práva občanů i soukromých firem proti veřejné moci a agresím všeho druhu, ať už se jich dopouští kdokoliv.
 • Cílem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomáhat občanům, soukromým firmám, občanským iniciativám či spolkům v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání jiné firmy, ohrožování hlukem, emisemi všeho druhu a podobně  (viz přehled typů agresí).
 • OBČANSKÝ HLAS je deník obsahově řízený čtenáři, kteří se rozhodli bránit společnost před agresemi všeho druhu.