OBČANSKÝ HLAS – PODPORA

PODPOŘTE NEZÁVISLÝ DENÍK OBČANSKÝ HLAS

a staňte se jeho oficiálním podporovatelem!

 • Staňte se členem OBČANSKÉ POROTY DENÍKU pro navrhování a výběr vítězů „antianket“ pořádaných deníkem OBČANSKÝ HLAS
  • členství v redakční porotě na dobu 1 roku: členský příspěvek 500,- Kč

  

 • Staňte se členem REDAKČNÍ RADY DENÍKU, získáte možnost navrhovat redakci témata, problémy či náměty ke zpracování a publikování v podobě článku
  • členství v redakční radě deníku na dobu 1 roku: členský příspěvek 1.000,- Kč  
  • zahrnuje i členství v občanské porotě 

 

Více o „antianketách“ deníku OBČANSKÝ HLAS čtěte ZDE.

 

ZÁKLADNÍ BENEFITY PRO PODPOROVATELE DENÍKU OBČANSKÝ HLAS – shrnutí:

 • členství v OBČANSKÉ POROTĚ DENÍKU (navrhování a výběr vítězů antianket): roční členský příspěvek 500,- Kč
 • členství v REDAKČNÍ RADĚ DENÍKU (navrhování témat a námětů k publikování): roční členský příspěvek  1.000,- Kč

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

PODPOŘTE PROSÍM FINANČNÍM DAREM DENÍK OBČANSKÝ HLAS!

Číslo účtu pro zasílání finanční podpory deníku OBČANSKÝ HLAS je

2200454049/2010

Své dary si můžete odečítat z daní.

Pošleme Vám potvrzení o daru. Při poskytnutí vyšší částky s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

Předem děkujeme! Deník OBČANSKÝ HLAS

 

 • Finanční podporou umožníte kvalitnější fungování nezávislého deníku OBČANSKÝ HLAS
  • díky finanční podpoře může deník OBČANSKÝ HLAS lépe plánovat svůj další rozvoj a zvyšovat kvalitu obsahu i služeb pro čtenáře
  • podpoříte veřejný prospěch plynoucí z udržení nezávislého, občanské deníku OBČANSKÝ HLAS na mediálním trhu
  • finanční podporou deníku OBČANSKÝ HLAS umožňujete trvalou mediální podporu řešení skutečných problémů občanů

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE O DENÍKU OBČANSKÝ HLAS

 • OBČANSKÝ HLAS je nezávislý deník nespokojených občanů České republiky.
 • Čtenářům přináší základní politicko-ekonomické zpravodajství a publicistiku z ČR i ze světa.
 • Primárně se zaměřuje na podněty, stížnosti a názory občanů, které publikuje a ty nejzásadnější zpracovává ve vlastních, redakčních článcích.
 • Hlavním informačním zdrojem deníku OBČANSKÝ HLAS jsou všichni jeho čtenáři.
 • Vydavatelem deníku OBČANSKÝ HLAS je iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES). Fakticky tak deník vytvářejí především všichni nespokojení občané České republiky, kteří neváhají o svých problémech informovat veřejnost.
 • OBČANSKÝ HLAS je základní, kriticky-informační zpravodajskou platformou občanských spolků, iniciativ a organizací, které hájí práva občanů proti veřejné moci a agresím všeho druhu, ať už se jich dopouští kdokoliv.
 • Cílem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomáhat občanům, občanským iniciativám či spolkům v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání firmy, ohrožování hlukem, emisemi všeho druhu a podobně (více viz přehled typů agresí níže).

POMOC PROTI AGRESÍM

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti komukoliv, kdo vykonal či připravuje páchání agrese vůči občanovi či skupině občanů. 

OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti agresím, jako je FYZICKÁ AGRESE, HLUKOVÁ AGRESE, CHEMICKÁ AGRESE, ÚŘEDNÍ AGRESE, OBCHODNÍ neboli PROTISPOTŘEBITELSKÁ AGRESE a EKONOMICKÁ AGRESE.

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá obětem agresí formou komplexního působení řady vzájemně se doplňujících aktivit a nástrojů jako je publikování podnětu, konfrontací pachatelů agrese a orgánů veřejné moci, vydáváním souhrnných výročních zpráv či pořádáním a medializací „antianket“ o nejhorší pachatele agresí.

Komplexní informace o formách pomoci a mediální podpoře poskytované deníkem OBČANSKÝ HLAS najdete na stránce

„POMÁHÁME“. 


Kontakt na deník OBČANSKÝ HLAS:

redakce@obcanskyhlas.cz