OBČANSKÝ HLAS – ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • OBČANSKÝ HLAS je nezávislý deník nespokojených občanů České republiky.
  • Čtenářům přináší základní politicko-ekonomické zpravodajství a publicistiku z ČR i ze světa.
  • Primárně se však zaměřuje na podněty, stížnosti a názory občanů, které publikuje a ty nejzásadnější zpracovává ve vlastních, redakčních článcích.
  • Hlavním informačním zdrojem deníku OBČANSKÝ HLAS jsou všichni jeho čtenáři.
  • Vydavatelem deníku OBČANSKÝ HLAS je iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES). Fakticky tak deník vytvářejí především všichni nespokojení občané České republiky, kteří neváhají o svých problémech informovat veřejnost.
  • OBČANSKÝ HLAS je základní, kriticky-informační zpravodajskou platformou občanských spolků, iniciativ a organizací, které hájí práva občanů proti veřejné moci a agresím všeho druhu, ať už se jich dopouští kdokoliv.
  • Cílem deníku OBČANSKÝ HLAS je pomáhat občanům, občanským iniciativám či spolkům v obraně před různými typy agresí, jako je úřední šikana, neetické jednání firmy, ohrožování hlukem, emisemi všeho druhu a podobně (více viz přehled typů agresí níže).

POMOC PROTI AGRESÍM

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti komukoliv, kdo vykonal či připravuje páchání agrese vůči občanovi či skupině občanů. 

OBČANSKÝ HLAS pomáhá proti agresím, jako je FYZICKÁ AGRESE, HLUKOVÁ AGRESE, CHEMICKÁ AGRESE, ÚŘEDNÍ AGRESE, OBCHODNÍ neboli PROTISPOTŘEBITELSKÁ AGRESE a EKONOMICKÁ AGRESE.

Deník OBČANSKÝ HLAS pomáhá obětem agresí formou komplexního působení řady vzájemně se doplňujících aktivit a nástrojů jako je publikování podnětu, konfrontací pachatelů agrese a orgánů veřejné moci, vydáváním souhrnných výročních zpráv či pořádáním a medializací „antianket“ o nejhorší pachatele agresí.

Komplexní informace o formách pomoci a mediální podpoře poskytované deníkem OBČANSKÝ HLAS najdete na stránce

„POMÁHÁME“.

 


PŘEDPLATNÉ


Pro získání pomoci a mediální podpory je potřebné zakoupit předplatné deníku OBČANSKÝ HLAS


PRO ZÍSKÁNÍ PŘEDPLATNÉHO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÉ ADRESE:

predplatne@obcanskyhlas.cz

 


Veškeré podněty zasílejte redakci deníku OBČANSKÝ HLAS formou tiskové zprávy nebo ve speciálním strukturovaném formuláři (najdete na stránce POMÁHÁME)

na naši mailovou adresu:

redakce@obcanskyhlas.cz 

 


KONTAKTY:

redakce deníku OBČANSKÝ HLAS: redakce@obcanskyhlas.cz

reportér: Libor T. Sponer (libor.sponer@obcanskyhlas.cz)