Hello bank! rozdělila 1 milion korun v programu Hello Země mezi 3 vítězné projekty, které se snaží měnit svět k lepšímu. O vítězích rozhodli svými hlasy klienti banky.

Na prvním místě se umístil projekt Školní les, který podporuje učení praxí a posiluje vztah dětí k přírodě.

Druhou příčku obsadil projekt H2Ospodař, jehož cílem je vzdělávat děti, ale i širokou veřejnost o významu pitné vody a motivovat je k šetrnému zacházení s ní.

Třetí místo patří projektu Sociální klinika: Pomáháme lidem vystrčit hlavu nad hladinu, který nabízí kvalitní terapeutické služby lidem v náročných životních situacích bez dostatečných finančních prostředků.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 13. října v rámci předávání Cen SDGs v Národním muzeu v Praze.

Banka popřála nejen vítězům, ale i všem finalistům letošního programu Hello Země, ať se jim i nadále daří měnit svět a společnost k lepšímu. (pel)