Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) vznikla v reakci na současnou neutěšenou situaci, kdy mnoho občanů je nedobrovolně vystavováno agresím všeho druhu. Občané České republiky se potýkají s mnoha ústrky, tlaky a šikanou ze strany úřadů, veřejné moci, ale i neetických firem, aniž by lidé dokázali těmto agresím účinně čelit.

Lidé jsou dnes vůči agresím převážně zcela bezbranní. Člověk sám, bez pomoci druhých, je v dnešní společnosti jen malou součástkou, které nemá velkou šanci najít zastání a účinnou podporu při řešení svého problému, který je způsobován agresivním jednáním druhých.

Přitom, tím posledním, kdo by před hrozbou a účinkem agresí všeho druhu chtěl lidem pomáhat, je stát, úřady, veřejná moc. Nelze se tomu divit, protože samotná veřejná moc je pachatelem mnoha druhů agresí.

Jedinec uprostřed džungle, v níž čím dál silnější roli hrají orgány státní moci a korporace (fungující mnohdy jen díky pomoci státu, jindy zase sílící jen díky monopolnímu postavení), zmůže proti agresi jen velmi málo.

Málokdo v sobě najde odvahu postavit se neomezené státní moci a síle firem.

Když se však spojí více lidí ve společném zájmu, v tomto případě na obranu před agresemi, jejich šance na úspěšnou obranu rapidně vzroste.

Proto vznikla naše iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES).

Hlavním cílem OPAGRES je pomoci občanům v jejich úsilí úspěšně čelit agresím.

OPAGRES se snaží eliminovat existenci a dopady širokého spektra různých typu agrese.TYPY AGRESÍ, kterým je připravena čelit iniciativa OPAGRES

1) FYZICKÁ AGRESE

  • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení, které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

2) HLUKOVÁ AGRESE

3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

  • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky ohrožují či  poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel, a nebo lidem způsobují jakoukoliv újmu na životech a jiné problémy

4) ÚŘEDNÍ AGRESE

  • úřední šikana
  • státní perzekuce

5) OBCHODNÍ / PROTISPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

  • antispotřebitelské a neetické jednání firem vůči zákazníkům

6) MAJETKOVÁ AGRESE

  • jakékoliv nedobrovolné a smluvně nepodložené odebírání majetku z pozice síly, respektive pod hrozbou agrese či přímo s využitím agrese
  • netýká se prokazatelných dluhů vzniklých nesplněním explicitního závazku podloženého dobrovolně uzavřenou smlouvou


Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) je připravena čelit všem možným typům agresí formou systematického evidování případů, jejich mediálního zveřejňování a konfrontováním jednak potenciálních agresorů, ale i zodpovědných orgánů veřejné moci a relevantních politiků s požadavkem na řešení problému včetně systematické eliminace všech uvedených typů agresí.

Vy, kdo nejste spokojeni se současným stavem a chcete pomoci v obraně před beztrestně páchanými agresemi, přidejte se k nám a pomozte nám ve snaze bránit se uvedeným agresím, s dlouhodobým cílem tyto agrese zcela eliminovat.

  • Prosíme všechny zájemce, kteří souhlasí s našimi cíli a chtějí se zapojit do aktivit naší iniciativy, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese:

opagres@opagres.cz

  • Aktuální informace získáte na

www.obcanskyhlas.cz

a na stránce:

www.obcanskyhlas.cz/opagres