Praha přišla s plánem, jak vyřešit bytovou krizi v metropoli. Cílem nové strategie je stavět 9 tisíc bytů ročně a vlastnit 35 tisíc městských bytů do roku 2030. Kromě toho magistrát zadotuje opravu a výstavbu bytů ve 3 městských částech. Poputuje jim dohromady 73 milionů korun. Celkově bude z částky opraveno 53 bytů a vznikne 13 nových.

Na webu o tom informoval magistrát.

„Nejvyšší částka půjde městské části Praha-Zbraslav, a to 50 milionů korun.  Z těchto prostředků dojde k demolici stávajícího bytového domu, místo kterého bude postaven nový o kapacitě třinácti bytů s jedním nebytovým prostorem v přízemí. Pět z těchto nově vzniklých bytů bude obsazovat Praha,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Praha 3 získá podporu ve výši necelých 11 milionů korun. Za ni opraví 21 bytových jednotek, kterými bude po dobu deseti let disponovat hlavní město Praha.

Praha 10 dostane dotaci ve výši 23 milionů korun, která poslouží k opravě 32 bytů. Ty budou rovněž všechny po dobu deseti let obsazovány hlavním městem.

Celkově tak bude z dotací opraveno 53 bytů a vznikne 13 nových.

Nová strategie

Metropole se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů, jejichž výstavba vázne.

„Je primárně v zájmu samotné Prahy, aby vznikl dostatečný počet dostupných nových bytů. Zároveň je nutné soustředit se na zvyšování kvality a atraktivity bydlení a posilování jeho udržitelnosti. S tím souvisí i zlepšování podmínek života Pražanů,“ uvedl Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval nový plán na budoucí rozvoj bydlení. Cílem je stavět 9 tisíc bytů ročně a vlastnit 35 tisíc městských bytů do roku 2030.

Strategie se konkrétně věnuje výstavbě dostupného a kvalitního bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města s významnými aktéry v této oblasti.

Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Strategie rozvoje bydlení nahrazuje koncepci bytové politiky z roku 2004.

Nový dokument by měl více zohledňovat aktuální potřeby rozvíjejícího se města a zejména vytvořit podmínky k tomu, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě.

Urychlení výstavby

Aby se v Praze zvýšila nabídka nových finančně dostupných a kvalitních bytů, musí se město mimo jiné soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu, a to například přijetím Metropolitního plánu.

Nezbytná je pro hlavní město také realizace stavebních projektů nájemního a družstevního bydlení za jeho aktivní účasti či zvyšování kvality nových projektů s ohledem na jejich udržitelnost.

Nová bytová výstavba by měla podle magistrátu být primárně realizována uvnitř města na tzv. transformačních plochách, které tvoří 7,5 procenta rozlohy města. Zpomalí se tak neustálé rozrůstání Prahy do nezastavěných lokalit.

Nejvyšší potenciál pro bydlení má zejména území Bubnů (až 27 tisíc obyvatel), Nákladové nádraží Žižkov (až 15 tisíc obyvatel), dále Smíchovské nádraží, Rohanské nábřeží, Nová Ruzyně a další. (pel)

Praha zvýší nájemné v městských bytech. Radnice si slibuje vybrat navíc desítky milionů