Ani pandemie covidu-19 migraci nezastavila. Počet přistěhovalců v Česku dál setrvale roste, ukázala statistika ministerstva.

Počet přistěhovalců v ČR i přes pandemii covidu-19 stále roste. V roce 2020 žilo bylo v Česku registrováno 634 790 cizinců. V 4. čtvrtletí roku 2020 bylo zadrženo celkem 2 793 nelegálních migrantů. Za celý loňský rok to pak bylo 7 093 nelegálních uprchlíků. 

Vyplynulo to ze čtvrtletní zprávy o migraci, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra.

K 31. prosinci 2020 bylo na území ČR registrováno celkem 634 7901 osob cizí státní příslušnosti, z toho 325 182 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 309 608 mělo v ČR trvalý pobyt.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (380 951,
tj. 60 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (253 839 osob, tj. 40 %).

Nejvíce je v Česku Ukrajinců, a to 165 654 (26 %). Následují Slováci (124 544; 19,6 %) a Vietnamci (62 884; 9,9 %). Naopak nejméně je v Česku Britů, a to 9 084 (1,4 %).

U cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (50,8 %), dále účel pobytu sloučení rodiny (17,3 %), studium (7,7 %) a podnikání (5,4 %).

Žádost o mezinárodní ochranu podalo loni v ČR 1 164 osob, což je proti roku 2019 o 39,4 procenta méně.

V 4. čtvrtletí roku 2020 bylo zadrženo celkem 2 793 osob, které byly na území ČR nelegálně. Z tohoto počtu bylo 103 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 2 690 při nelegálním pobytu.

Za celý rok 2020 se pak jednalo o 7 093 osob.

Z celkového počtu bylo 275 osob zadrženo v uplynulém čtvrtletí při nelegální tranzitní migraci.

Převážně se jednalo o státní příslušníky Afghánistánu (81), Sýrie (55), Maroka (50), Turecka (31) a Alžírska (13).

Zvýšený počet záchytů osob při nelegální tranzitní migraci přes území ČR byl v listopadu 2020.

V říjnu 2020 vláda ČR schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na udělení tří peněžních darů do zahraničí. Finanční podpora v hodnotě 60 milionů korun z programu Pomoc na místě míří o Jordánska, Iráku nebo Libye.

V prosinci pak byly Babišovou vládou schváleny nové roční kvóty pro pracovní migraci z vybraných zemí mimo EU, které jsou účinné od 1. ledna 2021. Kabinet k tomu kroku přistoupil po dohodě se sociálními partnery z důvodu přetrvávající vysoké poptávky českých zaměstnavatelů po pracovní síle.

Kvóty pro příchod vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků ze třetích zemí byly celkově navýšeny o 30 %. Ve srovnání s rokem 2020 se také zdvojnásobila kvóta vyhrazená pro středně a nízko kvalifikované zaměstnance z Běloruska a Filipín.

Do Evropy pak ve 4. čtvrtletí roku 2020 přicestovalo nelegálně celkem 35 798 migrantů, z toho 33 559 po moři (Španělsko, Itálie, Řecko, Malta a Kypr) a 2 239 po zemi. Meziročně příchody poklesly o 17 %.

V roce 2020 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 95 072 migrantů, z toho 87 510 po moři a 7 562 po zemi, což je o 25 % méně než v roce 2019. (pel)