Národní rozpočtová rada zkritizovala podobu a způsob předložení návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) na zrušení superhrubé mzdy a další rozvolnění rozpočtových pravidel. (Ilustrační foto)

Národní rozpočtová rada odmítla návrh na zrušení superhrubé mzdy předložený premiérem Andrejem Babišem (ANO). Obsahuje podle ní chyby a navíc by došlo k výraznému prohloubení deficitu. Rozpočtová rada doporučila poslancům návrh nepřijímat. 

„Fakt, že je zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti takto závažným způsobem měněn poslaneckým pozměňovacím návrhem, ukazuje na tristní a nezodpovědný přístup vlády k institutu fiskálních pravidel. Takto významná změna by měla projít standardním legislativním procesem, být prodiskutována s relevantními subjekty a obsahovat kvalitně zpracovanou makroekonomickou analýzu dopadů,“ uvedla rada ve stanovisku na webu.

Upozornila dále, že podoba materiálu je navíc nekvalitní i po formální stránce, protože obsahuje jak věcné, tak i formální chyby.

Takové rozvolnění fiskální politiky by podle NRR mělo za následek dlouhodobý nárůst dluhové kvóty, který by vyvrcholil kolem roku 2027, kdy by byla dosažena hranice dluhové brzdy (55 % HDP).

„Pokud by hospodaření sektoru veřejných institucí za rok 2020 dopadlo hůře, než předpokládá aktuální makroekonomická predikce, což lze vzhledem k restriktivním opatřením přijatým v souvislosti s druhou vlnou epidemie považovat za vysoce pravděpodobné, pak by došlo k prolomení dluhové brzdy ještě dříve,“ uvedla rada.

Analýzy z června tohoto roku přitom odhadovaly, že české veřejné finance na dluhovou brzdu narazí až kolem roku 2043.

Rozpočtová rada dále varovala, že podoba předloženého návrhu i způsob jeho předložení představují závažné porušení elementárních pravidel rozpočtového procesu.

„Vláda již schválila návrh rozpočtu na rok 2021, který s takto významným zásahem do veřejných příjmů nepočítá. Je tak porušen princip úplnosti a reálnosti rozpočtu,“ je uvedeno v prohlášení.

Navrhované snížení daně z příjmů fyzických osob výrazně poznamená také příjmy obecních a krajských rozpočtů.

V prvním případě lze podle rady očekávat výpadek okolo 20 mld. Kč a ve druhém okolo 7 mld. Kč.

„Nelze předpokládat, že obce a kraje budou schopny v tomto rozsahu redukovat provozní výdaje, či zajistit si zdroje navýšením svého zadlužení. Důsledkem tohoto kroku tak bude pokles jejich investiční aktivity s negativním dopadem na agregátní poptávku a na tempo zotavení tuzemské ekonomiky,“ varovala NRR.

Podle ekonomů z rady navíc nemusí ani pomoci zlepšit poptávku spotřebitelů.

„Z hlediska dopadu na čisté příjmy totiž více získají domácnosti s vyššími příjmy, u kterých lze očekávat, že značnou část dodatečných příjmů uspoří, čímž nedojde k přesunu těchto prostředků do reálné ekonomiky,“ doplnila.

V odůvodnění návrhu je uvedeno, že snížení daně z příjmů je zamýšleno na dva roky a že o definitivním daňovém režimu a výši sazeb bude rozhodnuto dle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje.

Navrhovaná úprava zákona však podle rozpočtové rady žádnou povinnost přezkumu po dvou letech neobsahuje.

„Na základě výše uvedeného NRR nedoporučuje přijmout navrhovanou úpravu daně z příjmů fyzických osob a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, neboť by pouze zásadním způsobem prohloubila nerovnováhu veřejných financí a nepřinesla by významnější pozitivní dopady na ekonomickou situaci v České republice,“ uzavřela NRR. (pel)

Babiš podal návrh na zrušení superhrubé mzdy. Chce i další uvolnění rozpočtových pravidel