Uhelná komise do září připraví tři cesty útlumu využití uhlí. Jednání se znovu snažili narušit klimatičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion, kteří žádají odstavení uhelných elektráren v Česku do roku 2030. 

Uhelná komise připraví 3 scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí. Hotovo chce mít do letošního září. Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050. Před jednáním protestovali před budovou úřadu vlády klimatičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion, kteří žádají odstavení uhelných elektráren v Česku do roku 2030. 

„Finální scénáře budou tak, jak jsme slíbili, v září tohoto roku. Dnes jsme se dohodli na tom, že pojedeme ve třech režimech, scénářích, takzvané rychlé cesty útlumu využití uhlí, střední cesty, tedy nějaké kompromisní varianty mezi zástupci průmyslu a ekologických organizací, a poté pomalejší cesty, kdyby cokoli mimořádného nastalo a muselo se ještě stále těžit a využívat uhlí z jakýchkoli důvodů,“ řekl ministr průmyslu a obchodu a předseda komise Karel Havlíček (ANO).

Nejde podle něj přitom o to, kdo jakou variantu preferuje. Rychlejší útlum může nastat například kvůli rychle rostoucí ceně emisních povolenek.

Záležet bude podle něj také na tom, jak se bude České republice dařit rozšiřovat a využívat nové zdroje.

Týká se to například výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, který by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl být dokončen v roce 2036, nebo naplňování ambicí ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

„Pokud všechno pojede, tak se domnívám, že střední cesta by mohla být reálná. Nicméně asi by to nebylo na absolutní nulu, ale už by to mohl být poměrně zásadní výsledek, že by využití uhlí bylo skutečně na minimální bázi,“ uvedl Havlíček.

Scénáře komise v září představí včetně dopadů na průmysl, strukturu hospodářství, energetiku a životní prostředí. Obsahovat budou také analýzu sociálního dopadu na zaměstnanost v regionech zasažených útlumem uhlí.

Konec uhelných elektráren do 10 let

Ekologičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion uspořádali u úřadu vlády další demonstraci před jednáním uhelné komise.

To považují za neefektivní.

Protestující dlouhodobě žádají odstavení uhelných elektráren v Česku do roku 2030.

Demonstranti, někteří s rouškou přes ústa, dorazili před úřad vlády s transparenty, na nichž bylo například napsáno „Nechceme ohrožovat náš průmysl. A co lidi, zvířata a planetu?“, „Daří se nám dobře ničit planetu“ či „Zavřete Počerady.“

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Dosavadní majitel elektrárny – ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. Ekologové dlouhodobě považují rozhodnutí ČEZ za nezodpovědné.

Skupina Sev.en Energy podle nich elektrárnu bude chtít provozovat dlouhodobě. Demonstranti nakonec rozvinuli velký transparent s nápisem „Na mrtvé planetě ekonomika neporoste.“ (pel)