Na vědu a výzkum v České republice šlo v loňském roce 102,8 miliard korun. Meziročně to tak bylo o 12,3 miliardy korun navíc. Podíl výdajů na hrubém domácím produktu (HDP) byl 1,93 procenta. Česko se tak přiblížilo průměru Evropské unie. Nejvíce peněz investovaly podnikatelské subjekty, stát se v posledních letech podílí na financování výzkumu pouze z jedné třetiny. 

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Výdaje ČR však nadále zaostávají za Rakouskem a Německem, které spolu se Švédskem a Dánskem vydávají jako jediné země EU na vědu více než 3 procenta HDP.

Podnikatelské zdroje vynaložily loni na vědeckou činnost téměř 60 miliard korun. Na celkových výdajích se tak podílely z 58 procent. Stát se na financování domácího výzkumu podílí v posledních letech přibližně z jedné třetiny.

„Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj vynaloženo rekordních 35 miliard korun, což je o 3,8 miliardy více než v roce 2017,” uvedl Martin Mana z ČSÚ.

Ze zdrojů EU šlo do vědy 6,3 miliardy korun.

Zdroj: ČSÚ

Podniky investují zejména do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje.

Stát směřoval největší část peněz do vědecké činnosti na veřejných vysokých školách (15,9 miliardy) a v ústavech Akademie věd ČR (10 miliard).

Podniky obdržely z veřejných zdrojů 4,5 miliardy, tedy o půl miliardy více než předloni.

Výzkumu a vývoji se v ČR na konci loňského roku na plný či částečný úvazek věnovalo 113 500 lidí. Za posledních pět let jejich počet vzrostl zhruba o 20 tisíc.

Zdroj: ČSÚ

(pel)