Státy Evropské unie přišly v roce 2016 o téměř 150 miliard eur (3,8 bilionu Kč) kvůli špatnému výběru DPH.

Státy Evropské unie přišly v roce 2016 o téměř 150 miliard eur (3,8 bilionu Kč) vinou špatného výběru daně z přidané hodnoty (DPH). Zjistila to studie, kterou zveřejnila Evropská komise (EK). Ze závěrů studie vyplynulo, že reforma výběru DPH a lepší spolupráce mezi státy je nutná, protože dosud přijatá opatření se zatím ukázala jako nedostatečná.

Oproti roku 2015 je přesto výpadek o 10,5 miliardy eur nižší. Výpadkem příjmů z DPH se rozumí rozdíl mezi očekávanými příjmy z této daně a částkou skutečně vybranou.

Evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Pierre Moscovici zdůraznil, že DPH představuje nejvýznamnější zdroj příjmů členských států.

„Je nepřijatelné, aby vnitrostátní rozpočty ročně přicházely o 150 miliard eur, zvláště když 50 miliard z nich skončí v rukách zločinců, podvodníků a pravděpodobně i teroristů,“ prohlásil Moscovici.

Evropská komise proto v roce 2017 navrhla reformu DPH, která má systém zmodernizovat a zjednodušit. Eurokomisař věří, že se na ní členské státy shodnou ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Situace v jednotlivých zemích se značně liší. Ve 22 státech se výpadek snížil. Nejlépe si v tomto ohledu vedly Bulharsko, Lotyšsko, Kypr a Nizozemsko, kterým se podařilo ztráty omezit o více než pět procentních bodů.

V šesti členských státech je výpadek naopak vyšší, a to v Rumunsku, Finsku, Spojeném království, Irsku, Estonsku a Francii.

Komise již dříve členským státům doporučila, aby v zájmu vyšších příjmů z DPH zvážily velikost daňové správy a investovaly do informačních technologií. Na reformě pravidel výběru daní se musí jednomyslně shodnout všech 28 členských států.

Moscovici uvedl, že by se mohlo začít uvažovat o změně pravidel, aby se hlasování v Evropské radě konalo systémem kvalifikované většiny. (sfr)