OBČANSKÁ INICIATIVA

OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES)


Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) vznikla v reakci na současnou neutěšenou situaci, kdy mnoho občanů je nedobrovolně vystavováno agresím všeho druhu.

Občané České republiky se potýkají s mnoha ústrky, tlaky a šikanou ze strany úřadů, veřejné moci, ale i neetických firem, aniž by lidé dokázali těmto agresím účinně čelit.

Jedinci jsou dnes vůči agresím páchaným veřejnou mocí ale i ekonomicky silnými soukromými subjekty převážně zcela bezbranní. Člověk sám, bez pomoci druhých, je v dnešní společnosti jen malou součástkou, které nemá velkou šanci najít zastání a účinnou podporu při řešení svého problému, který je způsobován agresivním jednáním druhých.

Přitom, tím posledním, kdo by před hrozbou a účinkem agresí všeho druhu chtěl lidem pomáhat, je stát, úřady, veřejná moc. Nelze se tomu divit, protože samotná veřejná moc je pachatelem mnoha druhů agresí.

Jedinec uprostřed džungle, v níž čím dál silnější roli hrají orgány státní moci a korporace (fungující mnohdy jen díky pomoci státu, jindy zase sílící jen díky monopolnímu postavení), zmůže proti agresi jen velmi málo.

Málokdo v sobě najde odvahu postavit se neomezené státní moci a síle firem. Když se však spojí více lidí ve společném zájmu, v tomto případě na obranu před agresemi, jejich šance na úspěšnou obranu rapidně vzroste.

Proto vznikla naše iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES).

Hlavním cílem OPAGRES je pomoci občanům v jejich úsilí bránit se agresím a dosáhnout uspokojivé satisfakce a hmotné kompenzace za újmu způsobenou agresemi.

 

OPAGRES se proto snaží eliminovat existenci, působení a dopady širokého spektra různých typu agresí.TYPY AGRESÍ, proti kterým je namířena iniciativa OPAGRES:

 

1) FYZICKÁ AGRESE

 • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení, které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

2) HLUKOVÁ AGRESE

3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

 • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky ohrožují či poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel, nebo lidem způsobují jinou újmu

4) ÚŘEDNÍ AGRESE

 • úřední šikana
 • státní perzekuce

5) OBCHODNÍ & PROTI-SPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

 • antispotřebitelské a neetické jednání firem vůči zákazníkům

6) EKONOMICKÁ AGRESE

 • zneužívání ekonomické síly a dominantního postavení firem (soukromých subjektů) vůči subjektům nepoměrně ekonomicky slabším
 • zneužívání veřejných prostředků k aktivitám namířeným proti široké občanské veřejnosti
 • poskytování veřejných finančních prostředků (tzv. „dotací“) vybraným, PRIVILEGOVANÝM osobám, firmám či jiným subjektům za účelem jejich ekonomického zvýhodnění na úkor ostatních (nedotovaných) subjektů; přímé ekonomické zvýhodňování dotovaných subjektů na úkor nedotovaných subjektů, které jsou navíc donucovány (prostřednictvím daní či jiných odvodů) poskytovat na své ekonomické (dotační) znevýhodňování vlastní finanční prostředky

 7) MEDIÁLNÍ AGRESE

 • neférové, neobjektivní a/nebo účelově (účelově iniciované) kritické jednání médií

  

Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) je připravena čelit všem možným typům agresí formou systematického evidování případů, jejich mediálního zveřejňování a konfrontováním jednak potenciálních agresorů, ale i zodpovědných orgánů veřejné moci a relevantních politiků s požadavkem na řešení problému včetně systematické eliminace všech uvedených typů agresí.

Vy, kdo nejste spokojeni se současným stavem a chcete pomoci v obraně před beztrestně páchanými agresemi, přidejte se k nám a pomozte nám ve snaze bránit se uvedeným agresím, s dlouhodobým cílem

 • tyto agrese zcela eliminovat a
 • současně dosáhnout uspokojivé kompenzace za újmy spáchané agresemi všeho druhu. 

 

Prosíme všechny zájemce, kteří souhlasí s našimi cíli a chtějí se zapojit do aktivit naší iniciativy, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese:

opagres@opagres.cz