OBČANSKÁ INICIATIVA

OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES)


Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) vznikla v reakci na současnou neutěšenou situaci, kdy mnoho občanů je nedobrovolně vystavováno agresím všeho druhu.

Občané České republiky se potýkají s mnoha ústrky, tlaky a šikanou ze strany úřadů, veřejné moci, ale i neetických firem, aniž by lidé dokázali těmto agresím účinně čelit.

Lidé jsou dnes vůči agresím převážně zcela bezbranní. Člověk sám, bez pomoci druhých, je v dnešní společnosti jen malou součástkou, které nemá velkou šanci najít zastání a účinnou podporu při řešení svého problému, který je způsobován agresivním jednáním druhých.

Přitom, tím posledním, kdo by před hrozbou a účinkem agresí všeho druhu chtěl lidem pomáhat, je stát, úřady, veřejná moc. Nelze se tomu divit, protože samotná veřejná moc je pachatelem mnoha druhů agresí.

Jedinec uprostřed džungle, v níž čím dál silnější roli hrají orgány státní moci a korporace (fungující mnohdy jen díky pomoci státu, jindy zase sílící jen díky monopolnímu postavení), zmůže proti agresi jen velmi málo.

Málokdo v sobě najde odvahu postavit se neomezené státní moci a síle firem.

Když se však spojí více lidí ve společném zájmu, v tomto případě na obranu před agresemi, jejich šance na úspěšnou obranu rapidně vzroste.

Proto vznikla naše iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES).

Hlavním cílem OPAGRES je pomoci občanům v jejich úsilí úspěšně čelit agresím.

OPAGRES se snaží eliminovat existenci a dopady širokého spektra různých typu agrese.TYPY AGRESÍ, proti kterým je určena iniciativa OPAGRES

 

1) FYZICKÁ AGRESE

  • přímé fyzické působení či hrozba přímého fyzického působení, které způsobuje či může způsobit fyzickou újmu na zdraví a životech lidí

2) HLUKOVÁ AGRESE

3) CHEMICKÁ / EMISNÍ AGRESE

  • vypouštění emisí, škodlivin či zápachu do ovzduší tak, že tyto chemické či biologické látky ohrožují či  poškozují lidské zdraví či soukromý majetek obyvatel, a nebo lidem způsobují jakoukoliv újmu na životech a jiné problémy

4) ÚŘEDNÍ AGRESE

  • úřední šikana
  • státní perzekuce

5) OBCHODNÍ / PROTI-SPOTŘEBITELSKÁ AGRESE

  • antispotřebitelské a neetické jednání firem vůči zákazníkům

6) EKONOMICKÁ AGRESE

  •  zneužívání ekonomické síly a dominantního postavení firem vůči subjektům nepoměrně ekonomicky slabším  


 

Občanská iniciativa OBČANÉ PROTI AGRESI (OPAGRES) je připravena čelit všem možným typům agresí formou systematického evidování případů, jejich mediálního zveřejňování a konfrontováním jednak potenciálních agresorů, ale i zodpovědných orgánů veřejné moci a relevantních politiků s požadavkem na řešení problému včetně systematické eliminace všech uvedených typů agresí.

Vy, kdo nejste spokojeni se současným stavem a chcete pomoci v obraně před beztrestně páchanými agresemi, přidejte se k nám a pomozte nám ve snaze bránit se uvedeným agresím, s dlouhodobým cílem tyto agrese zcela eliminovat.

  • Prosíme všechny zájemce, kteří souhlasí s našimi cíli a chtějí se zapojit do aktivit naší iniciativy, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese:

opagres@opagres.cz