Kvůli pandemii koronaviru může v Česku přibýt až 200 tisíc chudých a sociálně vyloučených lidí, spočítala agentura. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

V Česku by kvůli pandemii covidu-19 mohlo přibýt až 200 tisíc chudých a sociálně vyloučených lidí. Spočítala to Agentura pro sociální začleňování. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) před začátkem pandemie bylo příjmovou chudobou ohroženo 9,5 procenta obyvatel ČR. 

Agentura pro sociální začleňování o tom informovala na webu.

Vyhlášená protiepidemická opatření a změna chování domácností, které nyní méně utrácí, vedla k poklesu HDP v roce 2020 zhruba ve výši 5,6 procenta.

„Pokud by současný vztah mezi změnou HDP a mírou chudoby odpovídal trendu zjištěnému v období růstového HDP, pak při poklesu ekonomiky o 5 až 6 procent lze očekávat zvýšení podílu těchto osob o 1 až 2 procent. V absolutních číslech jde tedy zhruba o 100 až 200 tisíc osob,“ uvedl Roman Matoušek, datový analytik agentury.

Nárůst počtu chudých podle expertů Agentury může vést ke zvýšení počtu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi o desítky procent oproti situaci na začátku pandemie, kdy byl počet příjemců těchto dávek historicky nejnižší.

Tento nárůst podle autorů řádově odpovídá také dalším dosavadním trendům, například poklesu počtu zaměstnanců a OSVČ platících sociální pojištění o 30 až 40 tisíc osob oproti situaci před pandemií či podílu domácností, které ve výběrových šetřeních udávají, že jejich příjmy poklesly.

Specifická je pak situace přímo v sociálně vyloučených lokalitách.

„Podle našich šetření si v roce 2020 nemohlo 84 procent obyvatel sociálně vyloučených lokalit dovolit neočekávaný výdaj ve výši 12 tisíc korun. V návaznosti na makroekonomický vývoj lze proto důvodně očekávat ještě další zhoršení už tak alarmující situace,“ vysvětlil dále David Beňák, ředitel agentury.

Agentura dále upozornila, že vypořádat se s rozsáhlými sociálními dopady pandemie nebude snadné.

„Pandemie zastavila pozitivní trendy v životech mnoha lidí využívajících sociální služby. Ti, kterým se pomalu dařilo nacházet lepší formy ubytování, nyní končí opět na ulici. Na vzestupu je i prostituce, zejména u klientek, které před pandemií pracovaly v hernách nebo barech, a roste i poptávka po službách určených pro uživatele drog. Stále více lidí, kteří svou situaci dříve zvládali, žádá o potravinovou pomoc,“ řekl Adam Duffek, výzkumný expert agentury.

Doplnil, že na lidi, kteří byli chudí už před pandemií, nebo se ocitali blízko hranice chudoby, nyní dopadla pandemie obzvlášť tvrdě.

Z výsledků pravidelného šetření životních podmínek a příjmů v domácnostech Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplynulo, že míra tzv. příjmové chudoby činila v roce 2019, tedy z doby před pandemií, 9,5 procenta.

Materiálně a sociálně deprivovaných domácností bylo 5 procent.

Na každou jednotlivou osobu v domácnosti připadal za rok 2019 průměrný čistý příjem 209,8 tisíc korun, tedy o 14 700 korun více než v roce předchozím. Po očištění o inflaci to znamená reálný nárůst příjmů o 4,7 procenta.

Mimořádná situace vzniklá v souvislosti s šířením onemocnění covid-19  se podle ČSÚ projeví na příštích výsledcích šetření. (pel)