Třetině zaměstnanců klesl příjem v porovnání s předkoronavirovým obdobím, zjistil průzkum CVVM.

Příjem klesl během pandemie koronaviru 34 procentům zaměstnanců v Česku. Snížení svého pracovního úvazku oproti předchozímu období pak pociťuje 16 % ekonomicky aktivních. Ukázalo to šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v červenci. 

Z výsledku šetření vyplývá, že prakticky polovina (49 %) dotázaných ve svém zaměstnání oproti dřívějšku začala používat ochranné pomůcky.

Zhruba jedné třetině (34 %) se pak v porovnání s předkoronavirovým obdobím snížil pracovní příjem.

Pokles příjmu se více objevoval u dotázaných se středoškolským vzděláním bez maturity a vyučených. Častěji pak snížení příjmu zasáhlo podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné.

Ztráta zaměstnání, pokles příjmu nebo ukončení podnikatelské činnosti se častěji než ostatních týkala lidí z oblasti ubytování a stravování.

Změnit pracovní režim tak, aby se nepotkávali s kolegy, pak muselo 31 % dotázaných. Nižší počet odpracovaných hodin pak uvedlo 29 %.

Celkem 22 % dotázaných na rozdíl od předchozího období střídá práci na pracovišti s prací z domova. Čistě práci z domova pak oproti dřívějšku má 12 % respondentů.

Více než pětina (21 %) oslovených, kterých se to může týkat, si pak ve svém zaměstnání osvojila nové technologické dovednosti, jako je např. využívání videohovorů.

Mezi vysokoškoláky se podle CVVM častěji objevoval přechod na práci z domova v čisté podobě i v kombinaci s prací na pracovišti spolu s osvojením si nových technologií, zatímco mezi těmi, kdo nemají maturitu, se tyto možnosti objevovaly výrazně méně často.

Snížení svého pracovního úvazku oproti předchozímu období pak zmínilo 16 % ekonomicky aktivních respondentů.

Od propuknutí epidemie pak přišla o práci nebo byla nucena ukončit své podnikání 3 % oslovených. (pel)