Učitelé v Česku dostanou notebooky pro vzdělávání na dálku. Ministr školství Robert Plaga na to chce školám přerozdělit ze státního rozpočtu celkem 1,28 miliardy Kč. Na jednoho učitele připadne částka 20 tisíc Kč, která zahrnuje i příslušnou licenci na programové vybavení. 

Peníze by měly školy dostat letos v říjnu. Celkem to bude stát 1,28 miliardy korun. Plaga požádá vládu o 985 milionů korun.

Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Cílem je zajistit „digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit“.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je následně přerozdělí školám.

„Tímto postupem bude zajištěno, že každá základní škola bude mít k dispozici finanční prostředky na pořízení přenosných zařízení, včetně licencí, nutných pro vzdělávání na dálku,“ uvádí se v návrhu pro vládu.

Částka 20 tisíc Kč má podle ministerstva postačovat na zakoupení notebooku, který umožní využívání software pro distanční způsob vzdělávání, příslušenství a nutné softwarové vybavení.

Výuky na dálku, kterou školy poskytovaly během jarní koronavirové epidemie, se podle odhadů nemohlo účastnit asi 10 tisíc školáků. (sfr)