Německo se stává zemí přistěhovalců. Přes 26 procent, přibližně 21,2 milionu z celkových asi 83 milionů obyvatel, pochází z rodin migrantů. Je to o 2,1 procenta více než v předchozím roce. 

Data zveřejnil Statistický spolkový úřad ve Wiesbadenu.

Téměř dvě třetiny (65 procent) všech lidí s přistěhovaleckým původem jsou imigranti a jejich potomci z jiné evropské země. To odpovídá 13,8 milionu lidí, z nichž 7,5 milionu má kořeny v jiných členských státech EU.

Asijský původ má 4,6 milionu přistěhovalců a jejich přímých potomků, z toho přibližně 3,2 miliony na Blízkém a středním východě.

V Africe má kořeny téměř 1 milion lidí (5 procent).

Dalších 0,6 milionu lidí (3 procenta) jsou přistěhovalci ze Severní, Střední a Jižní Ameriky a Austrálie a jejich potomci.

Nejčastějšími zeměmi původu jsou stále Turecko (13 procent), dále Polsko (11 procent) a Rusko (7 procent).