Státní Portál občana je bez občanů, odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontrola ukázala, že elektronickou identifikaci s využitím elektronických občanských průkazů i Portál občana využívalo minimum lidí. Do elektronizace služeb veřejné správy přitom ministerstvo vnitra nasypalo 300 milionů korun. Občané však neměli o těchto službách dostatek informací a nabídka služeb byla podle kontroly omezená. Česko tak nadále zaostává za ostatními zeměmi EU. 

NKÚ o tom informoval v tiskové zprávě.

„Bohužel se ukázalo, že i přes to, že má ČR vybudovanou infrastrukturu eGovernmentu a investovala do ní nemalé prostředky, služby pro občany se nezlepšily,“ uvedl ke kontrole prezident NKÚ Miloslav Kala.

Letošní situace kolem koronavirové krize podle něj přitom ukázala, jak důležité je, aby státní správa byla schopna poskytovat služby občanům na dálku.

Elektronickou identifikaci a Portál občana spustilo vnitro v roce 2018. Smyslem je umožnit občanům snazší přístup k digitálním službám orgánů veřejné správy. Zároveň mají přispět i k větší transparentnosti a flexibilitě veřejné správy.

Náklady na vybudování elektronické identifikace dosáhly téměř 160 milionů korun. MV spolu s jejím spuštěním začalo vydávat i elektronické občanské průkazy, které mohou občané využít pro elektronickou identifikaci při kontaktu s úřady.

Do konce roku 2019 vydal resort přes 1,75 milionu těchto průkazů. Certifikát pro elektronickou identifikaci si ale nechalo na průkazech aktivovat jen 13 % jejich držitelů. Náklady na vydané občanské průkazy přitom vzrostly celkem o více než 52 milionů korun.

Pro kontakt s úřady mohou lidé využít Portál občana. Do konce roku 2019 se do něj přihlásilo 0,5 % dospělých občanů ČR, zjistil NKÚ.

Nabídka služeb Portálu občana je navíc omezená a velká část služeb vyžaduje zřízení datové schránky.

Ministerstvo prezentovalo dostupnost 100 elektronických služeb, ve skutečnosti bylo na portálu jen 29 služeb státní správy využitelných občany.

Resort totiž započítal i ty služby, na které portál jen přesměrovává, například Daňový portál nebo Českou správu sociálního zabezpečení.

Ke zlepšení situace má přispět zákon o právu na digitální služby účinný od února 2020. Ten zavádí právo občanů na využívání digitálních služeb a orgánům veřejné moci ukládá povinnost tyto služby poskytovat. (pel)