Celkem 9 zemí EU chce prosadit vytvoření databáze pro rozpoznávání obličejů.

Některé členské země Evropské unie (EU) mají v plánu vytvořit celoevropskou databázi pro rozpoznávání obličejů. Společný systém se nejvíc snaží prosadit Rakousko. To společně s dalšími devíti státy vyzvalo k zavedení legislativy umožňující vznik sítě databází pro rozpoznávání obličejů v rámci Evropské unie.

Informoval o tom server ihned.cz s odkazem na investigativní server The Intercept.

Zpráva, kterou The Intercept získal od evropského úředníka, který je znepokojen vývojem sítě, byla rozeslána mezi úředníky EU a vnitrostátními úředníky v listopadu 2019.

Celoevropská databáze by podle serveru The Intercept mohla být v budoucnu propojena i s databází v USA. Už nyní jsou přitom sdílena data o DNA nebo otiscích prstů.

Rozpoznávání obličejů by podle zprávy vytvořené Rakouskem a dalšími zeměmi bylo ideální nástroj pro identifikaci neznámých podezřelých. Chtějí proto, aby systém vznikl co nejdříve.

Podle kritiků však technologie rozpoznávání obličejů může být zneužita. Problémem je i nepřesnost rozpoznávání. Další skupina se obává o své soukromí.

Zmíněné členské státy proto navrhují princip stanovující manuální ověření každého rozpoznání obličeje.

Experti na soukromí ale upozornili, že vytvořením takové databáze dojde k rozsáhlému sdílení dat a podobné kontroly nebudou dostačující.

Evropská unie navrhla v lednu 2020 vydat legislativu regulující používání systémů pro rozpoznávání obličejů. Před tím však měl být zaveden pětiletý zákaz používání této technologie, aby mohly být prozkoumány případné dopady.

Brusel však starosti s legislativou delegoval na členské státy. Ty však nesmí porušovat GDPR o sběru biometrických údajů.

Technologie umožňuje snímat obličeje bezpečnostními kamerami a kontrolovat je v reálném čase se seznamem sledovaných. (pel)