S bezkontaktními platbami do 500 korun mohou mít lidé v Česku od 14. září problémy. Terminály mohou transakce bezdůvodně zamítat...

Nová pravidla pro ověřování karetních plateb, která začnou platit od 14. září, zkomplikují v Česku bezkontaktní platby kartami. Platební terminály totiž mohou zamítat některé bezkontaktní platby do 500 korun. A to bez informace o důvodu zamítnutí. Důvodem je to, že některé platební terminály nemusí být na nová pravidla připraveny.

Na možné komplikace upozornila Česká národní banka (ČNB).

„Od 14. září se v České republice uplatní nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovená evropským nařízením. Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že při platbě fyzickou platební kartou v kamenných obchodech mohou v některých případech nastat určité komplikace,“ uvedla ČNB.

Pokud terminál platbu zamítne, lze ji provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN.

Se zamítáním bezkontaktních plateb se lidé mohou setkat i v některých případech na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. To může být ještě větší komplikací, protože zde PIN zadat nelze, a proto je nutno zakoupit jízdenku jiným způsobem.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiných zneužití.

Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.

(pel)