Většina obyvatel ČR je proti referendu o vystoupení z EU.

Většina lidí v České republice nadále odmítá referendum o odchodu země z Evropské unie. Respondenti se také ve většině domnívají, že brexit bude mít negativní dopady na Británii, EU i Česko. Průzkum provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

V průzkumu se proti vyhlášení referenda vyjádřilo 54 procent respondentů. Vloni v únoru to bylo 55 procent. Pro referendum se vyjádřilo pouze 30 procent dotázaných, což je ale nárůst o dva procentní body oproti únoru loňského roku. Zbytek zvolil možnost „nevím“.

Nesouhlas s referendem vyjadřují zejména lidé s vyšším vzděláním, vyšší životní úrovní a lidé mladšího věku. Nejvíce referendu oponuje věková skupina 20-29 let. Naopak souhlas s referendem roste s věkem dotázaných.

Pro odchod by v případném referendu hlasovalo jen 21 procent dotázaných. Proti odchodu by se vyslovilo 45 procent a zbytek by se buď nezúčastnil, nebo neví, jak by hlasoval.

Důsledky brexitu považovali dotazovaní ve většině za negativní, a to pro všechny zúčastněné strany. Nepříznivý dopad na Británii očekávalo 35 procent respondentů, na ČR 36 procent a na EU jako celek 47 procent. Pozitivní vliv od brexitu očekávalo pro Británii 19 procent lidí, pro EU a ČR shodně pět procent. Třicet procent účastníků průzkumu odpovědělo, že dopady budou „půl na půl“ mezi příznivými a nepříznivými.

Dotázaní vinu za to, že se na podmínkách odchodu Velké Británie z EU oba subjekty nedohodly, nejčastěji připisovali oběma stranám.

„Pokud ale lidé vinu spatřují na straně někoho z nich, pak častěji u představitelů Velké Británie,“ uvedlo CVVM. Průzkum probíhal mezi 30. listopadem a 11. prosincem a zúčastnilo se ho 1034 lidí ve věku od 15 let.

Brexit si Britové odhlasovali 52% většinou v referendu v roce 2016. Původní termín odchodu byl stanoven na 29. března 2019, od té doby byl však třikrát posunut. Britská vláda totiž nebyla schopna s EU dojednat dohodu o vystoupení.

V současnosti britský parlament jedná o prováděcím zákonu k už vyjednané brexitové dohodě.

(eye)