NKÚ napadl ministerstva za to, že Česko nemá účinné daně, aby dostatečně ochránilo klima. Kontroloři upozornili třeba na to, že Česko nevyužilo možnosti zdanit hluk z nákladní dopravy. 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) napadl ministerstva za to, že neprosadila účinná daňová opatření napomáhající k ochraně klimatu. Úředníkům vadí, že nenavrhla úpravy legislativy u daní a poplatků, které by pomohly ekologizaci dopravy. Kontroloři upozornili třeba na to, že Česko nevyužilo možnosti zdanit hluk z nákladní dopravy. 

NKÚ prošetřil nastavení finančních a daňových opatření, která spadají do pravomocí ministerstev financí, dopravy a životního prostředí.

„Z výsledků kontroly vyplynulo, že resorty svou úlohu neplní, jak by měly. Nepřipravily totiž taková daňová opatření, která by v ochraně klimatu výrazně pomohla,“ uvedli kontroloři.

Podle NKÚ stát dostatečně nemotivuje obyvatele k přechodu na ekologičtější vozidla, ke snížení spotřeby energie a k přechodu na ekologičtější zdroje energie.

Zatímco ve většině států EU jsou podle NKÚ finanční opatření k ochraně klimatu co se dopravy týče aktivně prosazována, v Česku je teprve zkoumají.

Úředníci ministerstvům vytkli, že nenavrhla úpravy legislativy u daní a poplatků, které by pomohly v ekologizaci dopravy.

NKÚ zjistil, že sazby daní a poplatků, které souvisejí s používáním vozidel a měly pomoci k ekologizaci dopravy, od svého zavedení reálně klesly a už neplní svou funkci.

U sazby silniční daně, nebo slevy na spotřební dani pro alternativní paliva nelze podle kontrolorů prokázat efektivnost.

Kontroloři upozornili i na to, že ČR ani nevyužila možnost, kterou jí dává právní předpis EU, aby zdanila hluk a znečištění ovzduší z nákladní dopravy prostřednictvím mýtného.

NKÚ vyčíslil, že jen v letech 2015 až 2018 tak ČR mohla na mýtném získat 3,8 miliardy korun navíc.

A podle kontrolorů v Česku nefungují ani daňová opatření zaměřená na to, aby domácnosti přešly na ekologičtější zdroje vytápění. Pro spotřebitele je stále nejvýhodnější využívat uhlí. (pel)