Pardubická společnost RETIA je hlavním a strategickým průmyslovým partnerem podniku ELTA Systems v rámci projektu dodávek radarů MADR pro Armádu České republiky.

Pardubický výrobce radarů, podnik RETIA, je hlavním a strategickým průmyslovým partnerem společnosti ELTA Systems v rámci projektu dodávek radarů MADR pro Armádu ČR. Na základě smlouvy uzavřené mezi oběma společnostmi, pro jejíž vyjednání byla klíčová i podpora Ministerstva obrany ČR, bude RETIA ve svém pardubickém podniku vyrábět anténní moduly pro radary MADR na bázi pokročilé galium nitridové technologie.

ELTA Systems do společnosti RETIA přenese potřebné know-how a instaluje výrobní linku. Ta bude sloužit nejen k výrobě radarů MADR, ale i k jejich udržování v provozuschopném stavu po dobu až desítky let plánované životnosti, během které bude docházet k obměně opotřebovaných anténních modulů.

RETIA se dále díky svým znalostem a zkušenostem s českým i aliančním systémem protivzdušné obrany bude významně podílet na integraci izraelských radarů do PVO České republiky i NATO.

RETIA bude spolupracovat s dalšími subdodavateli v rámci českého obranného průmyslu. Jedním z nich je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS, která dodá speciální podvozky se znakem náprav 8×8. Ty zajistí mobilitu radarů na komunikacích, v terénu i mimo ně.

Propojení plně pohonných tatrováckých podvozků s radarovou nástavbou bude dalším úkolem společnosti RETIA, které povede k technickému řešení ušitému na míru potřebám Armády ČR.

V neposlední řadě se bude RETIA významně podílet na certifikaci radarů, tvorbě technické dokumentace, spolu s ELTA Systems zajistí výcvik AČR v používání této moderní techniky a logisticky zabezpečí projekt na území ČR. Hodnota kontraktu mezi firmami ELTA Systems a RETIA je v řádu stovek miliónů Kč.

Výroba radarů v ČR začne již v příštím roce tak, aby náročné termíny v dlouho očekávaném termínu byly naplněny.

„Jedná se o významný projekt pro celý český obranný průmysl. Díky podmínkám kontraktu, které se nám podařilo i díky silné podpoře Ministerstva obrany ČR vyjednat, získává Česká republika natrvalo know-how i výrobní a servisní kapacitu, aby mohla radary MADR samostatně provozovat a servisovat,“ uvedl předseda představenstva Roman Bohuněk, který za RETIA smlouvu podepsal.

„Jednání mezi našimi společnostmi bylo velice složité, ale konstruktivní a vedlo k úspěšnému uzavření kontraktu. Nyní bude následovat náročná realizace tohoto high-tech projektu, na kterém se budou podílet techničtí experti z RETIA, ELTA Systems, TATRA TRUCKS a dalších českých firem,“ dodal Wojciech Grzonka, obchodní ředitel RETIA. (pel)