Praha zatím audit Bruselu k Babišově střetu zájmů nezveřejní. Podle právní analýzy, kterou si nechal vypracovat magistrát, je zveřejnění možné ve veřejném zájmu, musí to ale nejdříve odsouhlasit Evropské komise (EK). Radní ale představili veřejnosti alespoň dílčí závěry. Česko by podle zatím stanovené korekce mohlo vracet 285 milionů korun, částka ale nemusí být konečná. 

„Mým primárním cílem je to zveřejnit, ale musí to být legálně. Pošlu dopis do Evropské komise, kde se je budeme snažit přesvědčit, že je tu veřejný zájem pro zveřejnění primární,” řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Dodal, že budou chtít také vysvětlit, na jakém právním základě byla zpráva označena za důvěrnou.

Ve stanovisku advokátní firmy Frank Bold advokáti dostala Praha doporučení, aby audit zatím nezveřejňovala. Magistrát má audit k dispozici, protože je jedním z připomínkových míst celého řízení.

Dokument podle radního Adama Zábranského (Piráti) požaduje, aby Česko provedlo hloubkovou kontrolu všech dotací v auditovaných programech.

„Audit přímo uvádí, že na jedné straně Andrej Babiš měl přímý i nepřímý vliv na fungování společnosti Agrofert a na straně druhé měl zároveň vliv na dotační politiku státu,“ uvedl Zábranský.

Podle Zábranského finální audit Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Babiše potvrdil, že byl porušen český zákon o střetu zájmů, který vstoupil v účinnost 9. února 2017, a současně i evropské finanční nařízení ke střetu zájmů, které platí od 2. srpna 2018.

Auditoři detailně zmapovali strukturu svěřenských fondů Andreje Babiše, do kterých vložil majetek Agrofertu.

„Nastavení a fungování těchto svěřenských fondů vyhodnotili jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný již od samotného počátku,“ dodal Zábranský.

Celkové korekce, tedy peníze, o které by mělo Česko přijít, zatím audit vyčíslil na 285 226 785 korun. Nemusí to ale být konečná částka.

Audit totiž podle Zábranského požaduje, aby české úřady provedly hloubkovou kontrolu všech dotací ve dvou auditovaných programech z období 2014 až 2020 schválených po 9. únoru 2017. (pel)

Konečný verdikt: Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Komise. Opozice žádá hlavu premiéra


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu. 

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.