Česko je v angličtině za Keňou.

Česko si pohoršilo v žebříčku ovládání angličtiny. ČR se v mezinárodním srovnání propadla z 20. na 23. místo ze sta zemí. Vyplývá to z letošního výzkumu globální vzdělávací společnosti EF Education First. Česko se tak dostalo za Rumunsko a Keňu.

Společnost každoročně sestavuje žebříček na základě souhrnu více než milionu individuálních testů ve 100 státech, které nemají angličtinu jako mateřský jazyk. Měření zohledňuje také způsoby výuky angličtiny v daných státech.

Česká republika se sice stále řadí mezi státy s vysokou úrovní jazyka, v posledních letech si však v žebříčku pohoršila.

Letošní propad o tři příčky je jen další v sérii propadů. Od roku 2016 se pozice ČR v žebříčku snížila o celkem 7 míst, což jí v letošním šetření umístilo za Maďarsko, Polsko, Rumunsko ale i Keňu.

Podle expertů však propad nemusí souviset se zhoršením penza znalostí angličtiny Čechů. Vzhledem ke srovnávacímu charakteru výzkumu to spíše znamená, že jiné státy učinily ve vzdělávání pokrok.

I tak je ale propad v žebříčku možné vnímat jako signál, že český vzdělávací systém stagnuje. Zatímco jiné státy svou pozici zlepšují, české školství přestává být v globálním měřítku kompetitivní.

Žebříčku již tradičně dominují státy, v nichž se mluví germánskými jazyky. V první desítce najdeme Nizozemsko, Lucembursko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Německo i Rakousko.

Do první desítky se dostaly pouze dvě neevropské země, Singapur a Jihoafrická republika. Oba tyto státy mají na Velkou Británii silné historické vazby. Jak Singapur tak JAR jsou totiž bývalými britskými koloniemi.

(oko)