Vládní důchodová komise začala jednat o zavedení minimálního důchodu v Česku. Jeho výše by se mohla pohybovat kolem 30 procent průměrné hrubé mzdy, která v současnosti činí zhruba 34 tisíc korun. Propočty a simulace i s dopady na státní rozpočet by měla komise dostat v lednu.

„V navrhovaném materiálu byly tři varianty. Variantou taktéž bude ta, kdy by byl nulový dopad na veřejné finance. Ukazovali jsme rozpětí asi 10 tisíc až 11 tisíc korun (minimální penze). Vše je činěno s ohledem na stav veřejných financí. Budou se rozpracovávat jednotlivé modely a v tuto chvíli bych nerada predikovala, zda ta částka bude deset tisíc, šest tisíc, jedenáct tisíc,“ uvedla předsedkyně komise Danuše Nerudová.

Zástupci politických stran po jednání komise uvedli, že se mluvilo o případné minimální penzi ve výši 30 procent průměrné mzdy.

Minimální neboli solidární část penze by měla být hrazena z daní. Zbytek důchodu, takzvaná zásluhová část, by měla vycházet ze sociálního pojištění, jako je tomu dosud. Její výše bude záviset na tom, kolik za život dotyčný na pojistném odvedl.

Nerudová řekla, že toto rozdělení představuje „nejčistší variantu“, výsledkem může být ale model „něco mezi“.

Komise jednala i o dřívější penzi náročných profesí. Podle Nerudové se debata vedla o tom, že by se za každých deset let rizikové práce mohl věk odchodu do penze snížit o rok. Týkat by se to mohlo pracovníků v tzv. čtvrté kategorii, jimž hrozí v zaměstnání vážné ohrožení zdraví.

Návrh teď zamíří k projednání do koaliční rady a na tripartitu.

Průměrný důchod v Česku v červnu činil 13 426 korun. Od ledna se pak zvýší o 900 korun měsíčně.

Česká správa sociálního zabezpečení na konci června vyplácela přes 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Starobních důchodců bylo téměř 2,41 milionu.

(pel)