Český výrobce sušených naklíčených semínek, pardubická společnost VegUp, získala v červnu letošního roku BIO certifikaci na své výrobky. Podnik tak dokazuje, že vyrábí produkty ekologického zemědělství, ve kterém se hospodaří šetrným způsobem k půdě, rostlinám a všemu živému.

„K tomu, abychom certifikaci BIO potravin získali, jsme museli ve VegUp vynaložit velké úsilí a jsme proto velice rádi, že vše proběhlo úspěšně. Na každoroční audit je nutné doložit veškeré certifikace dodavatelů a každá dodávka surovin prochází přísnou kontrolou i testy,“ vysvětlil proces vedoucí k dosažení certifikace Roman Sulek, ředitel společnosti VegUp.

„Ve firmě jsme zpracovali nový provozní řád, v němž je přesně zaznamenaný veškerý tok surovin, uskladnění, výroba, testy i sanitace. O každém kroku výroby BIO produktů se vedou podrobné záznamy, které musíme archivovat,“ doplnil.

Firma VegUp vyrábí sušená naklíčená semínka, ze kterých následně mele mouky a vločky nebo je ochutí a prodává k přímé spotřebě jako zdravou alternativu chipsů. Po získání certifikace mohou být veškeré výrobky VegUp označeny jako BIO potraviny.

V podniku však i nadále bude probíhat výroba některých produktů, které označení BIO neponesou.

„Výroba BIO produktů je přísně časově oddělena, tedy nesmí probíhat ve stejné dny jako výroba potravin, které toto označení neponesou. Stejně tak pro uložení BIO surovin i hotových produktů máme vyčleněny speciální sklady. BIO výrobky nyní vyvážíme především do Německa, kde je po nich velká poptávka,“ dodal Sulek.

K udílení certifikace s označením BIO potraviny je Ministerstvem zemědělství pověřena kontrolní organizace AB CERT, KEZ a Biokont.

Pravé české certifikované biopotraviny jsou označené grafickým symbolem BIO nebo jeho schválenými modifikacemi s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“.

Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku – od jejich vypěstování na poli přes úpravu a zpracování až po distribuci ke konečnému spotřebiteli.

Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní instituce nebo číslo a zkratku některé jiné schválené kontrolní organizace. Certifikace se musí každý rok aktualizovat a obhajovat.

BIO certifikace tak umožní společnosti VegUp nejen další rozmach na českém trhu i v zahraničí, ale je i známkou vysoké kvality produktů a jejich prospěšnosti pro zdraví. Produkce i zpracování surovin BIO výrobků podléhá přísným normám a kontrolám.

(pel)