Německo chce úplně zakázat plastové tašky a sáčky v obchodech. (Ilustrační foto - redakční koláž)

Německo chce v dohledné době v celé zemi zakázat používání plastových sáčků a tašek. Na příslušném zákonu, který by tento záměr uvedl do praxe, už intenzivně pracuje ministerstvo životního prostředí pod vedením sociálně demokratické ministryně Svenje Schulzeové.  Ta chce v příštích měsících představit příslušný návrh zákona.

Informovala o tom německá média.

Spotřeba plastových tašek v Německu od roku 2016 klesla o dvě třetiny. Pokud je zákazník chce, musí si je v supermarketech a obchodních domech koupit. Každý Němec si jich ročně pořídí zhruba 24.

Taková spotřeba se však státu zdá jako vysoká. Proto ministerstvo připravuje úplný zákaz plastových tašek.

Chce také snížit používání dalších plastových obalů v případě balení ovoce a zeleniny nebo například u oblečení. Typickým příkladem jsou podle ministryně pánské košile zabalené v plastových obalech.

Kritici ale poukazují na to, že takové opatření je samo o sobě nedostatečné. Plastové tašky totiž tvoří jen zhruba procento veškerého plastového odpadu.

Ministr pro rozvoj Gerd Müller (CSU) již přišel s návrhem na zákaz vývozu plastového odpadu v celé Evropské unii. Prosazuje, aby Německo využilo v nadcházejícím roce svého předsednictví v Radě EU a prosadilo zákaz vývozu plastů z EU do Afriky a Asie.

Spolková republika Německo plánovala, že do roku 2020 emise oxidu uhličitého ve srovnání s rokem 1990 sníží o 40 procent.

to se však zřejmě nepodaří. Emise se sníží jen zhruba o 32 procent.

Vláda velké koalice CDU/CSU a SPD se proto chce soustředit na splnění dalšího cíle, kterým je pokles emisí CO2 do roku 2020 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Emise CO2 se Německu daří snižovat ve všech sektorech s výjimkou dopravy, kde zůstávají prakticky na úrovni roku 1990.

V zemědělství mezi lety 1990 a 2017 klesly o 16 procent. V energetice se snížily o 29,6 procenta. (sfr)