Německý podnikatel Titus Gebel získal v Hondurasu souhlas vlády pro vybudování soukromého města fungujícího na tržních principech a do značné míry nezávislého na státu. Gebelovo svobodné soukromé město vznikne na honduraském ostrově Roatan a to v podobě „hubu prosperity“, na bázi speciální svobodné ekonomické zóny.

Gebel již dříve založil organizaci a na ní navazující projekt s názvem „Free Private Cities“. Cílem bylo vytvořit na státu nezávislé soukromé město, které bude založeno na tržních a svobodných principech. Taková města nemají mít politické, demokraticky volené vedení.

Operátorem města, tedy jeho provozovatelem, zajišťujícím služby na ryze tržní bázi, by měla být soukromá firma. S tím, že by soukromý vlastník města zajišťoval základní právní rámec platný na území města pro firmy i obyvatele.

Gebel nyní oznámil, že jeho „vlajkový projekt“, který má být blízký záměrům projektu Free Private Cities, nabývá konkrétní podoby v Hondurasu.

Tamní vláda odsouhlasila program s názvem Honduras Próspera, který má oporu v honduraské ústavě, která umožňuje vytváření unikátních Speciálních ekonomických zón.

Cílem tohoto programu je plně využít potenciál a vytvářet příležitosti pro socioekonomický rozvoj formou budování „hubů prosperity“.  Podle zákonů, regulujících takové zóny, může mít takový „hub prosperity“ svá vlastní pravidla, regulace a právní systém, včetně vlastních soudů a vlastních bezpečnostních složek.

Ostrov Roatan, Honduras.

„Ačkoliv ´huby prosperity´nejsou skutečnými svobodnými soukromými městy, mohou těžit z jistého stupně autonomie, který jim umožní plně implementovat principy vytvářející prosperitu,“ uvedl Titus Gebel.

„Byl jsem zodpovědný za přípravu právního rámce, jenž umožní, aby byl tento podnik úspěšný. V tomto úsilí mě podporuje silný právní tým, který využívá ověřené nejlepší postupy, ale jenž současně postupuje cestou, která je unikátní tak, aby garantovala osobní a ekonomické svobody, jichž si ceníme,“ dodal Gebel.

„Je nám ctí, že nás honduraská vláda pověřila úkolem vytvořit tento systém. Ochota vlády vytvářet příležitosti, které se stanou katalyzátorem prosperity pro obyvatelstvo, na nás udělala velký dojem,“ konstatoval Gebel.

První z „hubů prosperity“ bude vytvořen na honduraském ostrově Roatan v západním Karibiku.

Gebel upozornil, že pro ty, kdo se nebudou moci přestěhovat na honduraský ostrov, bude připravena možnost virtuálního občanství, tedy e-rezidentství, jež bude podobné tomu, které již dnes nabízí Estonsko.

To má, mimo jiné, e-rezidentům umožňovat (samozřejmě elektronicky) zakládat v „soukromém městě“ na Roatanu firmy a využívat tamější speciální arbitrážní systém.

Gebel také prozradil, že jeho organizace plánuje v nadcházejí fázi vytvořit další „huby“ prosperity a to například na ostrově Le Ceiba, který je poblíž Roatanu. Toto „soukromé město“ je plánováno jako průmyslový park, který bude nabízet širokou plejádu příležitostí podnikatelům a byznys lídrům.

Absence demokracie

Podnikatel Gebel usiluje o naplnění svého projektu svobodných soukromých měst (Free Private Cities) již dlouhou dobu. Stěžejním principem soukromého města vždy byla jeho nezávislost na státu a absence demokratických politických orgánů.

„Preferuji klasický liberální minarchistický modeI (minarchismus na rozdíl od anarchismu uznává existenci minimálního státu; pozn. redakce), v němž roli státu vykonává soukromá společnost, jejíž působení je vázáno bilaterálními smlouvami s jednotlivými občany,“ vysvětlil již dříve našemu deníku Gebel.

„Domnívám se, že tento model bude fungovat nejlépe a bude přijatelnější pro více lidí,“ upřesnil Gebel.

Určitým vzorem pro Gebelova autonomní soukromá města jsou dnešní městské státy, jako Monako (v němž Gebel v současnosti žije) či Singapur.

Obyvatelé města mají být podle Gebela současně zákazníky této provozovatelské soukromé firmy, která jim za pravidelný, smluvně daný roční poplatek zajišťuje základní služby, jako je ochrana života, svobod a soukromého vlastnictví.

Výhodou takového města má být garance právních jistot (operátor města nemůže měnit své smluvně ukotvené závazky vůči obyvatelům ani jejich práva), absolutní bezpečnost a samozřejmě zachování svobody obyvatel.

Jak Gebel upozornil dále, soukromé město by v plné míře garantovalo ekonomická a občanská práva. V opačném případě by prý soukromé město pro zákazníky nebylo atraktivní.

Soukromá města

Soukromá či polosoukromá, na státech částečně nezávislá města nejsou úplnou novinkou. Podobné experimenty probíhají a to většinou na bázi charterových měst či speciálních ekonomických zón.

V poslední době se v této souvislosti hovořilo například o Hondurasu, konkrétně o městu Amapala, které se mělo změnit na nezávislé město na bázi speciální ekonomické zóny. Například The Economist označil tento honduraský projekt za „tropickou miniutopii“.

Už v roce 2012 honduraské vláda schválila vytvoření 3 soukromých měst, která měla mít svoji autonomní policii, zákony, vládu a daňový systém.

Diskutován byl také projekt „dokonale bezpečného“ soukromého „města“ (v zárodku mělo jí spíše o autonomní luxusní městskou čtvrť) pro nejbohatší elitu v Guatemale, v lokalitě Paseo Cayala poblíž guatemalského hlavního města Guatemala City. (sfr)

Více se o tématu svobodných soukromých měst (FPC) dočtete ZDE:

Podnikatel Gebel zakládá svobodné soukromé město ve Střední Americe. Ovládne jej firma