Česko v roce 2022 zachvátí stovky konferencí a jednání Evropské unie v souvislosti s předsednictvím České republiky v Unii. Ministerstvo vnitra k tomu zřídí speciální komisi, která ve druhé polovině roku 2022 bude zajišťovat hladký průběh akcí v tomto období. V době předsednictví Česka v EU se v republice budou konat stovky akcí, konferencí a jednání Evropské unie. 

Speciální státní komise pro předsednictví Česka v EU má vzniknout do konce letošního roku. Vláda k tomu bude projednávat dokument, který počítá s konáním 81 akcí po celé ČR.

Během předsednictví ČR v EU ve 2. polovině roku 2022 by se měl v Česku uskutečnit minimálně jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU.

Dále se zde bude konat asi 20 neformálních zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu.

Vedle toho by se v Česku mělo konat až 380 dalších neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí.

Mezi úkoly komise pro předsednictví bude patřit mimo jiné připravit a naplánovat zajištění bezpečnosti na pořádaných akcích, zajištění ochrany vrcholných představitelů států, Evropské komise a mezinárodních organizací nebo průběžně vyhodnocovat bezpečnostní situace v ČR i v zahraničí.

V komisi budou zástupci několika úřadů. Vedle ministerstva vnitra půjde i o Úřad vlády, ministerstvo financí, obrany, Národní bezpečnostní úřad nebo Policii ČR.

Do příprav bezpečnostních opatření navrhuje vnitro zapojit také zástupce samospráv v místech konání jednotlivých akcí.

ČR jako předsednický stát bude zastupovat Radu EU při jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, s dalšími institucemi a orgány EU a s vnějšími partnery, mimo jiné v rámci zasedání mezinárodních organizací a mnohostranných smluv i mimo území EU.

Během prvního předsednictví Česka v Evropské unii v první polovině roku 2009 padle tehdejší vláda Mirka Topolánka. (sfr)