Generální advokátka EU navrhla zamítnout žalobu Česka na směrnici o zákazu některých zbraní.

Česká republika se u Evropského soudu domáhá zrušení směrnice zakazující držení některých zbraní, ale nejspíš neuspěje. Advokátka soudního dvora EU totiž doporučila zamítnutí žaloby. 

Směrnice EU zakazuje držení a nabývání některých typů zbraní – samonabíjecích, vzniklých přeměnou z automatických, dlouhých zbraní v kombinaci se zásobníkem s kapacitou nad 10 ran, pistole v kombinaci se zásobníkem s kapacitou nad 20 ran či dlouhé zbraně se sklopnou pažbou o celkové délce do 60 cm.

Podle Bruselu má opatření znemožnit či aspoň znesnadnit teroristům získávání zbraní.

Česko mělo proti směrnici od začátku výhrady, a proto podalo na Brusel žalobu. ČR požaduje zrušení nařízení, podporuje ho v tom také Polsko a Maďarsko.

Generální advokátka Eleanor Sharpstonová doporučila Soudnímu dvoru EU žalobu ČR zamítnout.

Zdůvodnila to mimo jiné tím, že nová směrnice neporušuje vlastnické právo, protože toto právo může být ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem omezeno. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň.

Upozornila také na to, že po teroristických útocích v Evropě v roce 2015 bylo nutné, , aby EU přijala jednotnou legislativu, která na unijní úrovni zvýší bezpečnost a zároveň nenaruší unijní zásadu volného pohybu zboží, v tomto případě palných zbraní.

Česko mělo směrnici EU zpřísňující kontrolu nad palnými zbraněmi zavést do svého právního řádu do loňského září, což ale podobně jako řada dalších členských států unie nestihla. V Česku by se změny dotkly téměř všech asi 300 000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.

(pel)