Vyhostit z Česka cizince, kteří zde páchají trestné činy, půjde díky schválené novele rychleji.

Přistěhovalce, které v Česku odsoudí za trestný čin, půjde rychleji vyhostit a zrušit mu povolení k pobytu. Umožní to novela zákona o pobytu cizinců, kterou schválili poslanci. Zákon počítá i s možností kvót pro ekonomické migranty.

Proces ukončení pobytu by se podle novely měl zkrátit ze dvou a více let na maximálně půl roku.

„Dnes když chceme vyhostit cizince, který opakovaně páchá trestnou činnost, tak to trvá několik let. Nyní budou lhůty maximálně půl roku. Správní soud by měl na rozhodnutí o odvolání mít nejvýše 90 dnů,” uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Pro cizince budou nově povinné integrační-adaptační kurzy. Ty by měl člověk s povolením k dlouhodobému pobytu absolvovat do jednoho roku od nabytí platnosti povolení.

Ve všech krajích proto budou Centra na podporu integrace, kde budou kurzy probíhat. Náklady na zavedení kurzů, jejich poskytování do roku 2020, provoz center a výstavbu jednoho nového centra podklady pro vládu odhadují na 142 milionů korun.

Předloha má mimo jiné kabinetu umožnit i stanovení kvót pro ekonomické migranty. Kvóty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout.

Počet žádostí o pracovní pobyty se ztrojnásobil. Zatímco v roce 2014 jich bylo zhruba 3000, v roce 2017 více než 2000.

Hamáček navrhuje rychleji vyhostit přistěhovalce, kteří v Česku páchají trestné činy

(pel)