Veřejnost v ČR se většinově (89 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu.

Obyvatelé Česka chtějí za každou cenu bránit suverenitu národního státu, ale většina lidí nevěří, že by se země dokázala ubránit. Polovina obyvatel si však navíc myslí, že o obraně republiky je zbytečné uvažovat, protože o tak malé zemi, jako je Česko, stejně rozhodují velmoci.

Vyplynulo to z nejnovějšího průzkumu centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Podle tohoto průzkumu se česká veřejnost většinově (89 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. I přes to téměř tři pětiny (59 %) respondentů pochybují o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo.

Více než polovina (51 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci.

Nadpoloviční většina českých občanů (54 %) nesouhlasí s tím, že náklady na obranu zbytečně zatěžují státní rozpočet.

Postoje českých občanů k obraně ČR se za poslední rok významně nezměnily.

 Necelá polovina (47 procent) Čechů pokládá úroveň tuzemské armády za srovnatelnou s armádami vyspělých západních zemí, necelé dvě pětiny dotázaných si pak myslí, že česká armáda je méně vyspělá než tyto armády.

Jako zbytečnou zátěž pro státní rozpočet vnímá výdaje na obranu 37 procent českých obyvatel, naopak 54 procent tento názor nesdílí.

Průzkum CVVM se uskutečnil od 5. do 17. ledna a zúčastnilo se ho 1087 lidí. (sfr)